[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/bel/ - België, Belgique, Belgien


hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1510264525491.jpg (294.4 KB, 450x800, 4451fab7efb8471a2d2436f596….jpg) ImgOps Exif Google

 No.9314[Reply]

Iemand leuke foto's van anke
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.10035

File: 1514399260230-0.jpg (87.63 KB, 1080x1080, 26072207_138830903569800_4….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1514399260230-1.jpg (118.93 KB, 1080x1350, 22637325_140610656560589_1….jpg) ImgOps Exif Google


 No.10562

File: 1517250599819-0.jpg (71.89 KB, 640x800, 26871965_1461538767277866_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1517250599819-1.jpg (114.92 KB, 1080x1350, 26067051_2050431985203037_….jpg) ImgOps Exif Google

Niemand meer van dees sletje?

 No.11083

>>9539
hebben daar destijds gewoond

 No.11124

>>11083
En niets mee gedaan?

 No.11145

File: 1522665520472.jpeg (371.88 KB, 640x800, ECACA53A-5B0C-48EC-9525-1….jpeg) ImgOps Google

Een echt poesekeFile: 1522793063789.jpg (672.59 KB, 4032x3024, image.jpg) ImgOps Exif Google

 No.11161[Reply]

Invite link pls?


File: 1516805468106-0.png (1.72 MB, 750x1334, Photo 05-06-2017, 23 18 11.png) ImgOps Google

File: 1516805468106-1.png (837.24 KB, 640x1136, download (8).png) ImgOps Google

File: 1516805468106-2.png (710.77 KB, 596x1071, Screenshot_20160511-025451.png) ImgOps Google

 No.10493[Reply]

wie heeft shana? er zijn meer nudes van, deel aub

 No.10573

bump

 No.10927

bump die voeze kut

 No.11141

>>10927
shana de hoer van berchem
dat ass doe

 No.11144

>>11141
Klinkt interessant

 No.11146

>>11141

Berchem? Dan zit ge toch verkeerd ze :)File: 1516080524433-0.jpg (235.12 KB, 799x1200, 20170921-200800-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1516080524433-1.jpg (216.27 KB, 799x1200, 20170921-200717-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1516080524433-2.jpg (476.41 KB, 600x900, Patrice Lepec1506236297705.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1516080524434-3.jpg (228.67 KB, 1200x800, 20171030-075934-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1516080524434-4.jpg (179.57 KB, 800x1200, 20170717-094015-0.jpg) ImgOps Exif Google

 No.10351[Reply]

here are some pics
8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11151

File: 1522692740672.jpg (70.4 KB, 600x900, b (3).jpg) ImgOps Exif Google


 No.11154

Nieuw hier, voeg me toe op Vola: voylakki & unseen: voylakki.

Altijd welkom om te ruilen :)

 No.11156

File: 1522773073663.jpeg (84.84 KB, 533x800, 50D19E20-982B-4124-8308-7….jpeg) ImgOps Google


 No.11164

File: 1522827945379-0.jpg (252.68 KB, 847x1200, 20171002-194916-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522827945379-1.jpg (247.76 KB, 800x1200, 20170927-190016-0.jpg) ImgOps Exif Google


 No.11165

File: 1522828024603-0.jpg (276.38 KB, 874x1200, br_nm (6).jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522828024603-1.jpg (324.92 KB, 813x1200, br_nm (7).jpg) ImgOps Exif Google
File: 1522790187631.jpg (379.27 KB, 960x1280, 1494957054279.jpg) ImgOps Exif Google

 No.11159[Reply]

het valt mij op dat er laatste tijd extreem wijnig nieuws word gepost op vola/discord/anon enz…vroeger stonden de volas altijd bom vol en was er op unseen altijd veel nieuwe content. whats happening?????

 No.11162

Probleem is dat bijna niemand hier iets wil posten en als de een het niet doet doet de ander het ook niet. Ruilen wil iedereen via discord, maar dat is voor veel mensen te ingewikkeld, bovendien weet je nooit of en wat je er voor terug krijgt. Mensen beloven veel, maar meestal is het niets. Net als op Vola, te veel rukkers,soms veel mensen aanwezig, niemand die iets post of überhaupt iets zegt. Het uploadwereldje bestaat maar uit een paar mensen, het gros is lurkers. Persoonlijk ben ik afgehaakt, heb de afgelopen jaren veel toegevoegd aan forums, anon, vola en weet ik waar allemaal niet meer, maar ben er mee gestopt, kijk af en toe nog wel eens voor de lol. Toevallig vond ik de afgelopen nacht nog wat leuke tieten op Shodan, maar heb ze vanmorgen gedelete. Ik neem niet eens de moeite meer om ze te delen. Ben wel een beetje klaar mee en ook met "er moeten meer van haar zijn" of zijn er nudes uit die en die stad, dat soort vragen.

 No.11163

ik heb wat foto's op de vola gezet. enjoy ;)

 No.11167

>>11162

Groot gelijk inderdaad. De "community" heeft altijd maar uit een beperkte groep mensen die sharen bestaan, het overgrote deel is altijd lurker geweest zelfs toen het nog veel drukker was in de diverse vola rooms. Ooit was het gezellig, maar daarna hebben die lurkers het overgenomen met hun unseen gedoe. Het is daar begonnen, met allemaal gastjes die niks eigen hadden en het materiaal dat in het begin public werd gepost als 'exclusief' trademateriaal is beginnen gebruiken. Vraag maar eens een bijna elk random member in de huidige discord- of volaroom wat hij kan aanbieden, en het is bijna allemaal materiaal dat ooit public is geshared. Belachelijk eigenlijk.

 No.11168

De zogeheten 'community' is een bende rotzakken die foto's post van onschuldige meisjes om op te rukken. Niet meer of minder. Wees gewoon eerlijk i.p.v. jezelf blaasjes wijs te maken.

 No.11180

Inderdaad. Iedereen voelt zicht zo stoer en onaantastbaar. De meesten wanen zich zelfs verheven boven alles en iedereen en denken dat ze zo anoniem zijn van achter hun pc. Maar bekijk uzelf eens vanop een afstand: een zielige loser die aan zijn piemel zit te trekken op foto’s van meisjes die hij nooit zal kunnen krijgen en van wie hij de foto’s via dit soort kanalen moet verkrijgen. Als het niet zo degoutant was zou ge er bijna medelijden mee krijgen, zo schrijnend is het.File: 1522792028786.jpg (59.12 KB, 600x900, cute-kitten-5488363.jpg) ImgOps Exif Google

 No.11160[Reply]

Share to the max


File: 1522258963413.jpg (54.42 KB, 941x627, image.jpg) ImgOps Exif Google

 No.11118[Reply]

Is er al een nieuwe vola aangemaakt?
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.11149

r/hn77053

 No.11150

hn770538

 No.11152

>>11149 Idd. / r /hn770538

 No.11155

Nieuw hier, voeg me toe op vola & unseen: voylakki.

Ik kan ruilen!

 No.11157

>>11155 Het principe van Vola is net dat je niet ruilt, maar deelt.File: 1513870642234.jpeg (442.22 KB, 2048x1536, 3206BD0C-4AFE-4C71-BF40-6….jpeg) ImgOps Google

 No.9946[Reply]

discord.gg/YEd98Q

 No.9958

expiré :(

 No.11166

nieuwe invite link?File: 1522617944822-0.jpg (21.78 KB, 430x430, FB_IMG_1522618112583.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522617944822-1.jpg (28.58 KB, 640x640, FB_IMG_1522618089738.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522617944822-2.jpg (186.45 KB, 1367x2048, FB_IMG_1522618069509.jpg) ImgOps Exif Google

 No.11143[Reply]

Iemand wat van deze blondine


File: 1522782943523-0.jpg (174.2 KB, 720x826, IMG_20180318_144748.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522782943523-1.jpg (88.65 KB, 720x824, IMG_20180318_144728.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522782943523-2.jpg (129.14 KB, 608x1214, 11539042_10153475124049038….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1522782943523-3.jpg (66.69 KB, 341x525, 11953112_10207925596320647….jpg) ImgOps Exif Google

 No.11158[Reply]

Iemand nudes of andere?


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]