[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/bel/ - België, Belgique, Belgien


hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1438691829022.jpg (152.54 KB, 396x528, 1438677475606.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1549[Last 50 Posts]

Heeft er iemand hier meer van? Zou video van haar of haar zus moeten zijn ook

 No.1557

Check the thread on /cosp/ people have been looking for the vid.

 No.1571

And not finding it, so I tried here

 No.1604

Is zj niet een van een tweeling?
Dat of ik heb iemand voor die er hard op lijkt.

 No.1610

Is tweeling ja

 No.1614

on deviantart : Majinmarron (Larissa)

 No.1616

File: 1439338040969.jpg (88.75 KB, 593x795, 12345.jpg) ImgOps Exif Google

Is dit ze ?

 No.1618

Denk het wel ja

 No.1629

>>1616

Ziet er zo naar uit…

Was de hoeveelheid make-up vergeten. Leuk is wel de facts 2009 kaart op de achtergrond.

 No.1692

Bump, lekker ding

 No.1695

File: 1439984853707.jpg (182.9 KB, 712x434, 1435407025357-1.jpg) ImgOps Exif Google


 No.1753

er staat nog van haar in een ander thread hier op Anon.
anon-ib.co/cosp/res/15.html

 No.2020

Deze tweeling was vorige week op Vijf TV: www.vijf.be/zomanzovrouw/videos/deze-tweelingzusjes-nemen-geen-blad-voor-de-mond/1323653

Meer info hier: anon-ib.co/cosp/res/15.html

 No.2162

bump iemand meer???

 No.2166

File: 1447328279974-0.jpg (316.18 KB, 1536x2048, 1435407025357-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1447328279974-1.jpg (88.75 KB, 593x795, 1441028130312.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1447328279974-2.jpg (54.5 KB, 480x960, 1435456377118-3.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1447328279974-3.png (493.81 KB, 437x582, 1441028130312.png) ImgOps Google

File: 1447328279974-4.jpg (45.53 KB, 600x800, 1441039150819.jpg) ImgOps Exif Google


 No.2784

bump

 No.2817

enig idee waarom ik de thread in /cos niet meer kan terugvinden? niet met Wayback en niet in de Archives…

 No.2939

>>2817
Thread is verwijderd, kans is groot dat Sairu klacht indiende nadat iemand pre-003 had geupload.

Je kan altijd gewoon een nieuwe thread maken.

 No.3046

bump voor video

 No.3125

welke? die van Larissa of van Sairu?

 No.3129

die van larissa!

 No.3187

onlangs perongeluk de file gezipt en is ietwat corrupted geraakt, maar met wat goodwill nog steeds bekijkbaar.
vol@ r/uPT-cu
/r/uPT-cu

 No.3195

thanks!

 No.3354

bump voor verbeke

 No.3406

also bumping this

 No.3617

Heeft iemand de uncorrupted versie van Verbeke's filmpje?

 No.3679

bump

 No.3881

bump

 No.3893

nl.spankbang.com/anwh/video/larissa+verbeke+on+webcam

 No.3920

Zo vreemd om haar zo te zien.
Ik deed vroeger ook cosplay en zag haar en haar zus regelmatig en nu zie ik ze zo…

Gemengde gevoelens

 No.4521

fok die gemengde gevoelens, gewoon neuken die handel

 No.4710

bump

 No.4990

iemand nog iets nieuws van Sairu?
of andere belgische cosplaysletjes?
ik heb nog wel wat te ruil, ik post na de dump.

 No.4998

heb 130 files van sairu.
Delen, liefst voor wins uit Limburg

 No.5004

File: 1472051571711-0.jpg (68.78 KB, 540x960, 13692684_893815530741213_8….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472051571711-1.jpg (96.2 KB, 539x958, 00050d9e-1def-7e06-54bb-18….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472051571711-2.jpg (113.91 KB, 615x820, 0004ea98-61d4-a5bf-ced3-fa….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472051571711-3.jpg (139.09 KB, 595x891, 12977170_478758235652455_8….jpg) ImgOps Exif Google

telt Diest als Limburg?

 No.5005

>>5004
heeft deze nudes?

 No.5008

File: 1472059468118-0.jpg (97.48 KB, 461x820, 0005147b-a245-108c-6184-20….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472059468118-1.jpg (40.4 KB, 540x960, 13782290_895144700608296_2….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472059468118-2.jpg (109.95 KB, 615x820, 0004f8d4-2829-8196-cdf1-c7….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472059468118-3.jpg (103.84 KB, 615x820, 0004e7da-4261-1225-c078-82….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472059468118-4.jpg (33.65 KB, 384x512, 0004e810-3e35-1ed9-4ffb-f6….jpg) ImgOps Exif Google

Zoë Luyckx (Yumi Tenshi) heeft geen full-nudes voor zover ik weet…

 No.5009

ze heeft 1 nude, van haar Fem!Russia cosplay, stond op haar Tumblr, maar ik kan hem niet terugvinden

 No.5010

>>5008
jammer,maar wel mooie fotos
hopelijk heeft iemand hier echte nudes van??

 No.5011

File: 1472063887621-0.png (588.21 KB, 697x899, 1.png) ImgOps Google

File: 1472063887621-1.png (328.33 KB, 599x842, 2.png) ImgOps Google

File: 1472063887621-2.png (481.09 KB, 596x898, 3.png) ImgOps Google

File: 1472063887621-3.png (407.25 KB, 685x895, 4.png) ImgOps Google

File: 1472063887621-4.png (411.18 KB, 719x883, 5.png) ImgOps Google

Sairu

 No.5012

File: 1472064060312-0.png (1.15 MB, 1401x898, 6.png) ImgOps Google

File: 1472064060312-1.png (699.29 KB, 1123x898, 7.png) ImgOps Google

File: 1472064060312-2.png (809.46 KB, 1249x898, 8.png) ImgOps Google

File: 1472064060312-3.png (1.06 MB, 1349x898, 9.png) ImgOps Google

>>5011
Sairu

 No.5013

check de link
giphy.com/gifs/l0MYC1rL0WdAXSGDC

 No.5021

>>5004

heb je meer uit diest en omstreken?

 No.5023

de gif is die van Diest, verder heb'k niks van die streek.

 No.5024

Of mag Aarschot ook?

 No.5027

File: 1472160376039-0.jpg (42.99 KB, 640x960, 1935489_854485928002155_73….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472160376039-1.jpg (594 KB, 1280x1919, 1458478797041-0.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472160376039-2.jpg (96.8 KB, 960x574, 1458478797042-4.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472160376039-3.jpg (43.93 KB, 559x842, 1458478797042-3.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1472160376039-4.jpg (26.12 KB, 542x816, 12417522_1155356501150882_….jpg) ImgOps Exif Google

Bumblejinxcosplay

 No.5302

Iemand iets van kurama's corner? Dacht haar op de vola gezien te hebben maar niet gesaved.

 No.5339

File: 1474385610180-0.jpg (16.51 KB, 409x409, 12065658_10205436573133385….jpg) ImgOps Exif Google

ik weet dat er van Kurama (Margot) nudes zijn, of in elk geval toch lingerie fotos
zijn door Elias Gubbels gemaakt geweest, maar kan nu enkel de crop terugvinden

 No.5344

Geil zeg ! Meer

 No.5367

File: 1474471991353-0.jpg (61.89 KB, 960x720, 199827_419822844731984_298….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474471991353-1.jpg (70.41 KB, 960x720, 315565_419822941398641_118….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474471991353-2.jpg (60.68 KB, 640x960, 11009843_787641497972099_2….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474471991353-3.jpg (46.25 KB, 502x960, 12540749_933298410073073_6….jpg) ImgOps Exif Google


 No.5368

File: 1474472115055-0.jpg (53.29 KB, 720x960, 10421308_10203182925398993….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474472115055-1.jpg (39.82 KB, 600x600, 11069733_10204231728578417….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474472115055-2.jpg (46.74 KB, 541x960, 10486136_10203220711663626….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474472115055-3.jpg (55.58 KB, 540x720, 1919051_1221495582546_6825….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474472115055-4.jpg (56.52 KB, 720x540, 1919051_1221494462518_5812….jpg) ImgOps Exif Google

op het gezicht na is ze ni zo erg.
helaas hoort het gezicht er nu eenmaal bij

 No.5374

>>5339

Damn, iemand meer?

 No.5375

File: 1474484466205-0.jpg (229.3 KB, 1000x1408, 4.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474484466205-1.jpg (72.06 KB, 640x960, 12509048_10205811054335181….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474484466205-2.jpg (107.79 KB, 2048x1367, 13320602_10206797167307389….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1474484466205-3.jpg (393.63 KB, 2048x1365, 14258197_1671085946542074_….jpg) ImgOps Exif Google

het enige ietwat interessante dat ik kon vinden

 No.5405

File: 1474593399889.jpg (162.63 KB, 1367x2048, 12195053_821927154591366_2….jpg) ImgOps Exif Google


 No.5408

>>5405

Nice, zijn er wins?

 No.5411

>>5405 Held
Had je die nog? Of hoe heb je die gevonden?

 No.5641

File: 1477305952123.jpg (72.53 KB, 960x960, 14656337_10208975593164825….jpg) ImgOps Exif Google

bump

 No.5643

>>5641
Kek die stond in Pokeplay, gg

 No.5858

File: 1479067880707-0.jpg (130.17 KB, 1080x1080, 15035078_120808485067311_1….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1479067880707-1.jpg (95.1 KB, 1080x1080, 14515866_118714361944424_7….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1479067880707-2.jpg (69.78 KB, 640x800, 15034752_215611708863570_1….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1479067880707-3.jpg (145.73 KB, 1080x1080, 14374300_199293853824623_9….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1479067880707-4.jpg (82.41 KB, 960x960, 14212563_330572990610735_8….jpg) ImgOps Exif Google

Aariana Vivas

 No.5863

>>3893
re-up?

 No.6000

>>5863 'k wil er wel voor traden op Unseen

 No.6605

bump, heeft iemand heer meer van aariana of de krul tepes video van sairu?

 No.6635

Iemand nog wat van haar zus?

 No.6654

>>6605 ik heb de video, hit me up op Unseen

 No.6655

>>6654
wat is je unseen? en ik heb de video ook al een tijdje ondertussen xd

 No.6657

>>6655 check Name ;)

 No.6771

hier wil ik ook wel een filmpje of foto van

 No.6800

idem

 No.6971

File: 1490295356701-0.jpg (68.88 KB, 564x845, 591_Elfen_Lied_Cosplay___L….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1490295356701-1.jpg (42.99 KB, 640x960, 1935489_854485928002155_73….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1490295356701-2.jpg (133.25 KB, 540x809, 1458478797041-0.jpg) ImgOps Exif Google

Hier was nog een foto van waar ze een glazen dildo blowt ook in de archives, iemand die die heeft?

 No.6972

>>5368
Hu, heb je daar meer van?

 No.7005

>>6972
niet veel, maar wel wat
hoe kan ik je bereiken

 No.7008

>>7005
Kun je ze op een vola zetten?

 No.7019

kan je de foto's van Evelynn delen?

 No.7020

hebben jullie Unseen?

 No.7021

>>7020
saucemouse op Unseen

 No.7022

>>7020
saucemouse op Unseen

 No.7023

>>7020
saucemouse op Unseen

 No.7024

>>7021
>>7022
>>7023
Ugh, dees heb je dus met shit internet

 No.7039

Heb je toegevoegd, men naam op unseen is UlicQelDroma

 No.7140

>>7039
>>7023
kunnen jullie mij ook toevoegen
tarandil

 No.7187

File: 1492805139648-0.jpg (168.33 KB, 2048x1365, 16179190_1213303175405927_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805139648-1.jpg (55.92 KB, 640x960, 16113286_1206652019404376_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805139648-2.jpg (128.86 KB, 2048x1536, 10838129_757023047678627_1….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805139648-3.jpg (126.83 KB, 2048x1364, 16836548_1239261356143442_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805139648-4.jpg (147.28 KB, 2048x1365, 17917160_1295179207218323_….jpg) ImgOps Exif Google


 No.7188

File: 1492805260643-0.jpg (32.16 KB, 480x720, 17038451_1244981698904741_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805260643-1.jpg (48.71 KB, 720x960, 10155374_10209557307116363….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805260643-2.jpg (175.47 KB, 2048x1536, 10668895_757023127678619_1….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805260643-3.jpg (192.95 KB, 2048x1536, 10854815_757023221011943_4….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492805260643-4.jpg (57.62 KB, 737x960, 12552986_932820220120892_1….jpg) ImgOps Exif Google


 No.7190

Bump

 No.7216

>>5368
>>7005

Zet ze op vola

 No.7335

^Welke Vola is er nog actief?

 No.7343

bbvz0wzm is actief

 No.7382

File: 1494441389379-0.jpg (74.99 KB, 960x960, 18342429_1161387030650727_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1494441389379-1.jpg (82.42 KB, 461x820, 00054319-a328-6f6b-08cd-f2….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1494441389379-2.jpg (82.18 KB, 461x820, 00054319-9f99-464e-9702-24….jpg) ImgOps Exif Google


 No.7571

File: 1495977112484-0.jpg (64.35 KB, 750x859, 18580948_1707696352868179_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1495977112484-1.jpg (174.52 KB, 720x960, 18582261_454092161592150_2….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1495977112484-2.jpg (70.11 KB, 540x960, 17884181_436172670050766_8….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1495977112484-3.jpg (50.27 KB, 540x960, 16996367_414816342186399_6….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1495977112484-4.jpg (69.32 KB, 960x960, 18425010_451184461882920_6….jpg) ImgOps Exif Google

iemand met nog echte wins van een cosplayster?

 No.7748

Iemand meer van calus/bumblejinx? Heeft blijkbaar een patreon nu.

 No.7780

File: 1497802874217-0.jpg (42.3 KB, 1000x667, 19143374_1333068513408773_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1497802874217-1.jpg (51.23 KB, 640x960, 19247644_1337342396314718_….jpg) ImgOps Exif Google

Niemand die haar Patreon pics heeft?

 No.7812

File: 1498297371415.jpg (198.3 KB, 1365x2048, 17637095_10206587533166456….jpg) ImgOps Exif Google

late to the party but anyone know something about this girl?
Also >>5005 her name is Zoe maybe you find something

 No.7814

Shit ik heb echt meer cosplaychick fotos nodig iemand sharen?

 No.7815

File: 1498338895754-0.jpg (65.58 KB, 720x960, 13769624_10207572095795562….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1498338895754-1.jpg (44.99 KB, 540x960, 16195257_1799652393618978_….jpg) ImgOps Exif Google

>>7812
behalve een naam kan ik je niet echt iets geven, ze heeft niet echt wins voor zover ik weet.

 No.7816

Jaaaaaaaa ik ken haar het is daarom dat ik hoopte dat iemand misschien iets had

>7815

 No.7822

wow dit bord totaal niet gezien
Zalig gewoon heeft er iemand nog bekende cosplayers zitten?
Is er al een share groep want ik heb wel wat te ruil anders

 No.7823

>>7822
Je mag me altijd toevoegen op Unseen, naam is Dynos

 No.7825

>>7822
wat is jouw Unseen?

 No.7829

ik wil ook wel meedoen maar heb niet echt cosplayers om te delen eerder celebrities enzo maar weet niet wat jullie zoeken
en unseen ken ik niet wat is dat?

 No.7830

>>7829
unseen.is is een website waar je elkaar kan toevoegen en anoniem bestanden uitwisselen (zoals foto's)

 No.7861

BUMP!

Don't let this board die!

 No.7862

I found the video of sairu and larissa i think
wanne trade unseen?
also sme pics of sairu

 No.7868

>>7862 wow, zijn er dan nog mensen die de Verbeke vid nog niet hebben dan?

 No.7871

Sommigen xp
Ik heb ondertussen sairu vids en pics
Verbeke duurde idd een tijdje maar niet echt mijn ding die video

 No.7873

>>7871
>>7862
google die dingen gewoon en je vind ze direct

 No.7876

Ik heb de vid van verbeke nog niet iig :(

 No.7878

anon add mij op unseen

tomreagan

 No.7897

Die sairu zit in japan?

 No.7905

>>7897
zou binnenkort weer in België zitten voor een tijdje

 No.7906

File: 1499477021949.jpg (41.96 KB, 730x662, FB_IMG_1499474596342.jpg) ImgOps Exif Google

Iemand hier nog iets van?

 No.7916

>>7906
van welke van de twee?
van die linkse (Sairu) staat een massa online

 No.7936

De rechtse.

 No.8022

evelyn calus heeft haar patreon fotos uitgedeeld normaal.. iemand wins?

 No.8079

toevallig iemand de nieuwe video van Sairu al weten te bemachtigen?

 No.8113

Callus heeft inmiddels nieuwe foto's op patreon staan.

 No.8162

Je kan een hoop download links vinden voor de nieuwe dvd als je PPMN-045 opzoekt. Helaas zitten ze allemaal bij depfile en die zijn veel te duur

 No.8179

heb de depfiles eens nagekeken, geen enkele is de eigenlijke video, allemaal random porn.

 No.8193

maar als je veelbelovende links hebt, post gerust, 'k zal ze eens openen.

 No.8277

al meer info?

 No.8282

Heeft iemand nog iets van Calus?

 No.8283

File: 1503090479920-0.jpg (891.69 KB, 1281x1920, ELG-20170528-0106-42.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1503090479920-1.jpg (11.22 MB, 5184x3456, IMG_1235.jpg) ImgOps Exif Google


 No.8284

File: 1503090683434-0.jpg (72.66 KB, 425x820, 000556f7-71c1-5e2b-e851-ca….jpg) ImgOps Exif Google


 No.8290

>>8284
Meer?

 No.8300

>>8290 sure, heb je Unseen?

 No.8314

>>8300

Net aangemaakt: tommy258
Heb helaas wel niets om in ruil aan te bieden.

 No.8315

>>8300
Mij mag je ook toevoegen: thedude69 , in die ben ik ook wel geinteresseerd.

 No.8316

mij mag je ook toevoegen Yamcha

 No.8317

mij ook wel, Alec13

 No.8318

heeft 3v3lyn nog maar zo weinig vrij gegeven? :'(

 No.8319

heeft 3v3lyn nog maar zo weinig vrij gegeven? :'(

 No.8323

niet alles wat ze vrijgeeft wordt zomaar public gepost, anders zou ze het net zo goed zelf public kunnen posten

 No.8329

haar patreon is alleszins een ripoff… je krijgt veel te weinig voor wat ze beloofd en waarvoor je betaald… dus zou er niet van verschieten moesten ze uiteindelijk toch public komen te staan..

 No.8331

File: 1503343593195.png (26.97 KB, 538x315, announcement.png) ImgOps Google

achja, iemand heeft blijkbaar haar Patreon content op 4Chan gepost, ze heeft dat gevonden en nu post ze geen nudes meer…

 No.8334

File: 1503357588850.jpg (11.32 MB, 3456x5184, IMG_1211.jpg) ImgOps Exif Google


 No.8391

File: 1503864786141-0.jpg (113.45 KB, 720x960, 20728265_1345287485580091_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1503864786141-1.jpg (60.44 KB, 540x960, 20708429_1345287538913419_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1503864786141-2.jpg (75.09 KB, 960x960, 20621821_1341591819282991_….jpg) ImgOps Exif Google


 No.8393

>>8193

Probeer deze eens:
depfile.us/3IWpllf5fPw

 No.8396

>>8393 is een encoded file en ik krijg het dus niet geopend

 No.8425

>>8396

Deze? depfile.us/m5FpNCtklPC

Er staat geen paswoord bij op vermeld op de website alvast…

 No.8506

File: 1504818271588-0.jpg (71.61 KB, 720x1080, 150288737610163600_resized.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504818271588-1.jpg (68.14 KB, 720x1080, 150288737629868100_resized.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504818271588-2.jpg (69.65 KB, 720x1080, 150288737649869200_resized.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504818271588-3.jpg (65.94 KB, 720x1080, 150288737702566300_resized.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504818271589-4.jpg (93.2 KB, 775x1080, 150288737742884800_resized.jpg) ImgOps Exif Google


 No.8519

File: 1504966557811-0.jpg (67.56 KB, 479x679, 81vMTqU LlL._SY679_.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504966557812-1.jpg (69.11 KB, 480x679, 81-4O9tHZGL._SY679_.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504966557812-2.jpg (101.05 KB, 854x1000, 61vWefWap0L._SL1000_.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504966557812-3.jpg (245.23 KB, 1490x1000, 713R4B-SkML._SL1490_.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504966557812-4.jpg (228.28 KB, 1500x841, 81zYFYdt4PL._SL1500_.jpg) ImgOps Exif Google

Ze heeft meerdere DVDs

 No.8528

>>8519
that picture is form a dvd thats coming out the 29th this month :P so saying she have "several" is kinda overdoing it

 No.8616

File: 1505765236545-0.jpg (96.28 KB, 615x820, 0005592a-870e-a6c9-2af1-ed….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1505765236545-1.jpg (112.64 KB, 958x600, 00055902-cf7a-f7eb-2e76-7f….jpg) ImgOps Exif Google

iemand nog wins?

 No.8628

>>8616
Wie is dat?

 No.8629

>>8628

zoe luyckx

 No.8635

File: 1505928476262-0.jpg (499.23 KB, 2304x1728, private 008.JPG) ImgOps Exif Google

File: 1505928476262-1.jpg (388.9 KB, 2304x1728, private 005.JPG) ImgOps Exif Google

File: 1505928476262-2.jpg (223.94 KB, 1536x2048, 2013-03-18 20.31.09.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1505928476262-3.jpg (288.42 KB, 2048x1536, 2013-03-18 20.20.46.jpg) ImgOps Exif Google

cosplay vagijn

Raad de foef

 No.8638

>>8635 Verbeke als ik de vierde foto zo zie

 No.8646

Een foef uit 2008 !? Daar zal ondertussen al haar op staan.

 No.8653

kan de man uit regio antwerpen berchem zich melden bij ruben D.

Groetjes kheb je ip oxo

 No.8659

Ruben D3h3nau? lol, waarom moet ik me melden?

 No.8660

is er hier een vola of iets anders om meerdere van deze foto's te vinden? hoor er meer en meer van en er zit veel lekkers tussen>>8653

 No.8665

wollah jij stuurde die foto's van minderjarige door, wat dacht je van ik maak je gegevens openbaar en laat de mensen het zelf doen? Of we gaan samen bij de politie, de keuze is bij u e vriend :)

 No.8694

hahahaha, dan heb je de verkeerde voor. Ik heb hier niets mis gedaan. Dus ga je gang!

 No.8830

File: 1507247063274-0.jpg (133.68 KB, 709x706, 1485163532464.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1507247063274-1.jpg (226.48 KB, 800x1066, 54d026e7302f4.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1507247063275-2.jpg (140.3 KB, 800x600, 57463c934d2af.jpg) ImgOps Exif Google

Kelly hangt volgens wat ik lees vaak uit met strippers in night clubs…
dit is er eentje van…
twitter.com/a_e924

btw, ik was het die die pre-003 op spankbang plaatste…
( niet de eerste die die online plaatste, want ik had niet echt zin om die te betalen… )

btw, hier is een pre-view van een van haar nieuwe flimpjes.
( Ik heb wel geen zin om de dvds te kopen )
nl.spankbang.com/1kh02/video/kelly+van+gorp
( er kwamen er twee uit in september… Zodus 3, als ik me niet vergis… de rest op spankbang zijn geen dvd's, enkel maar filmpjes van haar als Kokorolove op MyFreeCams en een deel van haar zelf gemaakte filmpjes… )

en euhm mja,
Shauni Van Nieuwenhove…
Ik vind haar gezicht eerlijk gezegd ook niet echt aantrekkelijk,
maar ze heeft daar niet voor gekozen, uiteindelijk…
en ik vind dat ze eerlijkheidshalve haar meer dan genoeg inzet om haar cosplays zo goed mogelijk af te werken…

 No.8855

>>8830
Miss een re-upload?

 No.8868

Bumppp!

 No.8908

File: 1507716868657.jpg (356.09 KB, 1280x2230, DonaldTrumpDidNothingWrong.jpg) ImgOps Exif Google

>>8830
>btw, ik was het die die pre-003 op spankbang plaatste…
>( niet de eerste die die online plaatste, want ik had niet echt zin om die te betalen… )

That would be me. I also happen to have PPMN-045. But it took too much effort to get my hands on it. So I won't upload it unless someone uploads MAR-AA008.
Or something else that's lulzworthy, although I can't think of anything that would be.
Also what about this third DVD you mentioned. I never heard of it. Tell me the production code.

 No.8938

Ow, sad to hear,
because that one by idol graffiti she posted on her fb.,.
I'm puzzled what made her do that,
however, I'm also puzzled why she posted nude pics on her twitter, sooooooooo.,.
( so myeah, I have that video as well.,. )
but anyway,
I was referring to the one made by SmashTV.
She didn't mention this one,
but it was referred to by Amazon,
went to their site, stole the preview and uploaded that video.,.
( like I've told, not in the mood to buy.,. )
smashtv.jp/works/3285/

 No.8960

heeft iemand nog nieuwigeheden?

 No.9025

File: 1508384075706.jpg (289.63 KB, 1152x2048, DMcoMRyVQAAZdWejpg.jpg-lar….jpg) ImgOps Exif Google

Well, only that it looks like Kelly started to work there.,.

 No.9029

The new vid isnt digital released yet only physical copies just wait till end of october-mid november and it will be easy to get

 No.9110

It's not like I need to see the entire thing.,.
I mean, the preview is quite clear.,.
not sure what happened though,
since she wants to move back to Belgium.,.
Anyway, pretty sure it must be a.,. interesting working experience to work together with a man wearing diapers in combo with glasses and a mustache.,.

 No.9137

>>9110
shes probely geting cold feet since the video thats coming out in november is aparently full nude and named MBRAA-089(no preview until closer to release date)
and since the next step in the JAV industry is..ya know geting played with/fucked by guys she probely wants out

 No.9138

File: 1509144845646.jpg (201.84 KB, 333x500, MBR-AA089(1).jpg) ImgOps Exif Google

>>9110
nvm my last post found a tiny picture that they posted on there homepage

 No.9140

Bump

 No.9146

told her this plenty of times past 3 years,
so cold feed, srr, but that's laughable.,.
( including that after some time, she will have to do something about her tiny tits, however, that was mostly in pm.,. )
implanon gives protection for 3 years.,.
so, my original thoughts on the matter was,
she will try it for 3 years, fail?
than she will stop.,.
and from the looks of it,
I pretty much think it's a bust.,.
( some from the pics she shared on snapchat clearly showed the condition she was living in and it was far from ideal.,. )
Also, kelly isn't good with.,. people.,.
Remember when she was working at vangrootloon?
A guy ordered her something in French
and she simply replied that Tienen is in Flanders,
so she didn't felt the need to reply to him in French.,.
of course, because of that she was sent to the kitchen,
to do the dishes.,.

 No.9169

Premium link gevonden nr laatste dvd, kan ni downloaden <1GB
depfile.com/2AGLVkiJ7W

 No.9180

I know,
staan a zillion links naar,
maar swat,
daar betaal je voor.,.

 No.9211

Is there someone that has some more of these girls?
And is willing to provide us with it? 😊

 No.9282

I'm only here to see if anyone got info about kelly
and only "bad info".,.
I'm not gonna trash talk about anyone.,.
As far as I can see,
Zoë is still in a relationship,
so this plan of kelly moving to diest doesn't involve her I think.
I don't know where her mom lives,
but since she broke up with her husband, she was living in a camper next to the home from her mom.,.
not sure where she is now,
or what plans she may have in the near future.,.
but anyway, since kelly told she was going to move to a "small village like diest",
I'm pretty sure we can think of this as a lie.,.

 No.9450

Bump again

 No.9463

crazy belgian people don't let this die

 No.9468

>>6657
Hoe voeg ik mensen toe op unseen?

 No.9557

Kelly's latest movie,
I'm not sure what I have to say about this one,
besides being disappointed beyond believe.,.
smashtv.jp/works/3381/
I know,
you need money for food and all
and I kinda also think she didn't really save up much,
to have enough money to get back home.,.
Anyway,
as soon as she's back in boring Belgium,
I don't see much need to be on here that much anymore.,.
for starters,
if something might happen,
like for example if she is thrown on the street again,
I know that her mom can pick her up
and I don't need to rush in to my cousin to ask if she can't fix something, something I would really hate to do, because.,, what the fuck do I need to tell her.,. "hey Roos, can you ask friends of yours to pick up a total whore.,."
( my cousin is a teacher and goes to Japan already for at least 10 years.,. )
I would have done it,
but I sure would have hated it.,.
( perhaps if someone starts posting pictures from me, however, I don't think anyone will do that kind of shit. xD )

 No.9710

Does anyone have one (or both) of those new Sairu movies? It's probably the same softcore stuff like the last ones, but I'm curious to see them anyway.

 No.9733

well,
if you wanna see her use dildo,
than just pm her.,.
I've seen enough in the preview.,.
m.facebook.com/photo.php?fbid=1451187618323410&id=100002965575844&set=a.275667105875473.57691.100002965575844&source=48
If you are to chicken to ask her,
you can also download one here,
but I think you already have that one,
considering she uploaded it on her Facebook for everyone to see.,.
mega.nz/#!dSghAb5B!kbVoQbvHIPyzKZt1orE3J2_dvODK-fyAisw0YSI0qbQ

 No.9752

anybody got the video our found a link for it already?

 No.9911

Anyone know if Sairu is back in Belgium yet?

 No.9951

Kelly is back in Belgium,
well, actually Diest,
as far as I know.
m.facebook.com/sairu.ando.5?ref=content_filter

 No.9961

anyway,
pretty sure that the upcoming months,
we won't be hearing much from her.
Well,
now that she's back and all,
I don't think there's much for me to be worried about.
I mean,
if the same thing as in 2010 would happen, at least she isn't in Japan anymore,
meaning I won't have to bother my cousin having to help something that's being fairly honestly a prostitute. (prostitution is work and tbh, money only grows on trees for bankers.,. so myeah.,.) I'm still not sure what I should ask her, if something like would occur,
but with her back and her mom not living that far from her,
I mean, not as far as Japan, that is. xD
One thing though.,.
I hope she doesn't show up at infekted or so though.,.
however,
thinking it's at least a 2 hour train ride,
people actually know her there
and she will be really busy with other things,
I'm kinda confident she won't.,.

 No.9962

I remember someone on facebook posting she was advertizing on redlights. Before she moved to japan

 No.9967

>>9961
oh boy you sure will be dissapointed :p

 No.9968

disappointed, as in how?
I mean, I am already disappointed in her,
not like you can become something,
when you already are.,.
did Kelly tell she would go to Infekted?
hmmm, or do you mean her mom will need to jump out of her bed again,
to pick her up in the middle of the night,
wearing almost no clothes, walking on the side walk after being thrown out again?

 No.9978

What the fuck is up with this girl? Any TL;DR on her story?

 No.9982

dus iemand nog iets interessant

 No.9984

>>9968
that you think we wont hear a lot from her when she already said she will travel back to JP for movies in the future(since shes under contract with her agency and they are kinda known for making graveur models that ends up becoming JAVs)

 No.9988

File: 1514145952632.jpg (739.92 KB, 1440x800, 2017-12-24 20.14.58.jpg) ImgOps Exif Google

euhm,
since you sound desperate,
her husband, boyfriend, friend, not sure how to call the guy,
( since she used all of those references ),
is sitting like blending really well behind her coat,
hard to see what's going on there, just sitting, down, or something else, not sure?
to the right, this junk looks like junk compiled over years,
it's not like junk you buy when you move,
meaning she might be staying at her mom,
or someone,
( if with her mom it could be zoutleeuw, not diest, but who knows right )
If you look below the scooter,
( not minding the dirt and all on it )
you see that something might be leaking?
but anyway,
it's up to her.,.
also that confection, bleh.,,
however, there's not much more to say thank that.,.

 No.10024

srr, didn't saw your response.,. ^^'
Kelly isn't someone who loves following contracts,
or following the rules.,.
and she told, she promised,
I'm srr, but she told so many things,
she never actually did in the end.,.
also, I found it highly unusual for her to show her real name out of the bloom on her twitter.,.
but anyway, like we say "we'll have to see, told the blind man".,.

 No.10025

>>10024
its a diffrence between a promise and a legaly binding work contract..but sure :P if she wanna end up in prison or even worse

 No.10027

Fuck man ulle Engels is slecht

 No.10028

Pretty sure that Kelly doesn't care about that.
I mean, she even pirates her own movies
( pretty sure she also didn't like having to tell her actual name )
and by moving even back to Belgium.,.
Prostitution contracts aren't legal binding contracts here,
as far as I know,
so, if it is in those terms, she might get away with it.,.
Also, pretty sure you won't end up in prison for that,
not in Belgium that is.,.
( but, like you might know, my cousin is a teacher japanese, so, that's why I would contact her, if something really bad like that might happen.,. not that I would like doing it, but I would.,. )
One thing's for sure though,
she will be really disappointed in Gras"POP" hippie trippy metal meeting.,.
free beer = a thing of the past,
nope, better get some trashy merchandise,
mainstream fairs are placed,
music will be really trashy and not good trashy as in trash metal,
but like the way I myself call "hippie trippy core metal",
( pretty sure she might use simular terminology )
what's not music at all,
even mainstream shops are within the market area
and a lot more changes, that aren't as nice, as she remembers.,.
Anyway,
like I've told, we'll have to see, right?

 No.10029

Ow lol,
zag ave shit ni echt direct,
ma anyway,
zolank ast ma leesbaar is,
moette na ni echt den grammar nazi beginne uithangen ze.
Wa mokt da na echt uit,
of dat iemand perfect zijn grammar gebruikt.,.
Ge moet echt wreed autistisch zijn,
om da problemen mee te hemme.,.
ma swat,
as't echt iets zot uitgemokt hemme,
dan vink het toch wreed bizar dat ge niet in abn diene bullshit hier nee zet.,. xD

 No.10058

File: 1514512437062-0.jpg (93.22 KB, 1361x907, 10847392_907712635940095_4….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1514512437062-1.jpg (153.4 KB, 533x751, 19030282_1548890038489015_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1514512437062-2.jpg (160.91 KB, 800x493, 19029532_1548894941821858_….jpg) ImgOps Exif Google

pfff,
so damn quiet here.,.
hmmm, okay, since I've been too boring lately,
so I'll share some pics from Kathleen with you.
Can someone tell me a bit more about that guy Kelly is married with?

 No.10063

Gaan we nu echt blijven zeuren over die trut ?

 No.10071

huh, Kathleen?
Bij mijn weten is het de eerste keer dat ze hier vermeld wordt.,.
Heb je iets tegen haar mss?

 No.10117

Well, look at what i found, this was rather amusing to read.

prettyuglylittleliar.net/topic/3549-hoshisai-sairu-hoshi/?page=1

 No.10160

euhm,
well, I'm also there.,.
however, it's more gossip and back talk,
so not sure,
but if you're here for "nudes" and all,
than it's mostly going to be pretty boring there.

 No.10163

All that english is boring …

 No.10196

dann anfangen Sie das in das gewünschte Sprache, blöde schweinehund.,.

 No.10199

Google translate ?

Up yours.

 No.10205

I never use Google translate,
it sucks as a translation tool.,.
but anyway,
that has nothing to do with this thread.,.
so if you still want to be a troll, well,
up yours as well,
because I will ignore you from now on then.,.

 No.10269

Bump

 No.10280

Anyone has anything more of the twins? Or some other wins?

 No.10336

Is ze dit?
saimassage.weebly.com/

 No.10412

ja dat is ze

 No.10461

smashtv.jp/works/3539/

And a third dvd. Also, I think the files she shared with everybody were trimmed versions of the full videos, if you look up the details of the dvd, they seem to last a lot longer.

 No.10467

I bet you were the smartest guy in school, Sherlock.

 No.10474

I wish I could get them somewhere digitally for free lol

 No.10492

www.fotoshoots.be/fotomodel/portfolio/19812/

 No.10503

nog iemand iets nieuw van calus toevallig? of is alles stilgevallen?

 No.10524

File: 1516966842387.jpg (10.55 KB, 300x300, Lv.jpg) ImgOps Exif Google

Iemand meer?

 No.10549

anyone who has her content?
patreon.com/missyumitenshi/

 No.10552

>>10336
Ze staat al op redlights ;)

 No.10725

>>10552
iemand al langsgeweest?

 No.10750

>>10549
Link?

 No.10754

>>10750 link naar de patreon staat letterlijk in de post als je naar de massage bedoelt
www.redlights.be/escort/dames/verwen-jezelf-met-heerlijke-massage-aan-huis-delivery-service.htmlDelete Post [ ]
[Return] [Go to top]
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]