[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/dk/ - DenmarkName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1506502792152.jpg (33.16 KB, 960x960, Billede 1.jpg) ImgOps Exif Google

 No.10421

har en hel mappe med nudes af cecilie andrea leander nielsen, hvem vil bytte?

 No.10445

Jeg vil gerne bytte nudes for din mappe med Cecilie leander

 No.11477

Jeg er frisk på at betyde skriv på min snapchat: denfriskesnap

 No.11632

Jeg er også gerne på byt med hende Cecilie Leander

 No.11656

Fuck dig der snød mig på snapchat. Sige du sender efterfølgende og slet ikke sender du ved godt hvem du er så hvis nogen der Trade med en over snapchat som har navnet noget med polak eller sådan noget ikke send ham noget før han sender dig for han vil snyde dig.

 No.11676

Søger også har trades

 No.11677

Søger også har gode trades

 No.11680

/r/frz09m5w - Fuck bytning. Tilbage til hvor det var share = care.

 No.11686

hvad skal der foran linket?

 No.11707

din vola blev lukket, nogen der har andre eller discords

 No.11729

Er alle de danske discords blevet lukket eller har der været oprydning af medlemmer? Har ikke en eneste i dag og havde 3 i går :\

 No.11730

De bliver lukket. Ny stram politik fra discord.

 No.11731

Typisk.. havde hørt om Discord for længe siden. Opretter en bruger og 2 dage efter bliver de nazi og lukker de danske.. well well :\Delete Post [ ]
[Return] [Go to top]
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]