[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1513114689455-0.jpg (94.59 KB, 810x1080, 01.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513114689455-1.jpg (81.8 KB, 810x1080, 03.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513114689455-2.jpg (74.69 KB, 810x1080, 04.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513114689455-3.jpg (89.4 KB, 1030x643, norwayanon.jpg) ImgOps Exif Google

ID: c30a4eaf14 No.18185[Reply]

kertainisun1977


File: 1512768618852.jpg (169.92 KB, 719x872, 13934841_10207035864272010….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 5e9f7aef9a No.18130[Reply]

Noen som har bilder av henne? :) (Harstad)

ID: 71fae16ecd No.18184

Har du noe info? Har noe :))File: 1504971844699.jpg (74.02 KB, 893x596, image001-19.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 6e4702e43d No.16563[Reply]

Trøndelag disk ? Har renate stormyr bildene å masse fra trondheim. Noe nytt på Tonje Krigsvoll også
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ID: c1ff3aea45 No.18162

Add lol123 #9514 har masse fra Namsos-trondheim-vikna/nærøy osv.

ID: 0ab96858d3 No.18167

Noe vola på Trøndelag?

ID: 7618238ae9 No.18170

v o l a file.org/r/f23a8vnc

ID: 7618238ae9 No.18172

File: 1513050005053-0.jpg (704.25 KB, 1369x2048, eyeemfiltered1510350171493.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513050005053-1.jpg (462.83 KB, 1480x2048, eyeemfiltered1510351112416.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513050005053-2.jpg (1.56 MB, 2048x1536, eyeemfiltered1510350253166.jpg) ImgOps Exif Google

Noen som vil dele bilder av disse to og venninnene deres? osloguy#3205 på disc.

ID: 95d14d5a45 No.18183

Har masse fra trøndelag!
Add mordi#4946File: 1508970303382.jpg (94.48 KB, 960x720, 2012-11-19 17.47.20.jpg) ImgOps Exif Google

ID: c8379159d5 No.17370[Reply]

Ny discord for Oslo og Omegn

discord.gg/tZWQAM
35 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 366cc66067 No.17880

Inv battyfatty #9648
Har en del å tilby

ID: 4b49847124 No.17913

Duztey#5638 har litt å dele

ID: 96aed6489d No.18173

Inv benchwarm3r#0127

ID: aac0c18fd7 No.18181

Inviter meg, hankaren#8251
Har fra Asker og Jessheim

ID: 8eb1af354f No.18182

Mordi#4946File: 1513103184853.jpg (21.65 KB, 480x360, Ass on fire.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 82328fbef6 No.18180[Reply]

Add meg på hoveddiscorden! Har masse fine bilder.

DetFinnesIngen#HoveddiscordJævlaKjøtthuer


File: 1510954223879.png (122.69 KB, 2000x2381, Rogaland_våpen.svg.png) ImgOps Google

ID: 76a69dd82c No.17772[Reply]

Ny discord for Rogaland (Stavanger, Sandnes, Randaberg osv.)

Link: SPAM LINK :( /muuT8g

ID: 76a69dd82c No.17773

Google URL Shortener fungerte ikke. Her er direkte link:

discord.gg/59DeKUG

ID: e149b888f1 No.17777

Har dere ny link? Har fra Haugesund område.

ID: 9b3c7ce612 No.18165

discord.gg/7Tz8Rs

Haugesund område discord

ID: f9c807077b No.18174

Ny invite? Har en del fra kjente ansikt i Stavanger.

ID: 92201660ba No.18178

>>18174
/qVGVe8DFile: 1513049738591-0.jpg (76.49 KB, 432x648, 9D10D15.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-1.jpg (133.57 KB, 540x960, IMG_20170802_234356.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-2.jpg (141.06 KB, 1080x1080, IMG_20170802_234051.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-3.jpg (41.53 KB, 720x960, 0E19E7B.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-4.jpg (62.02 KB, 720x960, 0DEAAFF.jpg) ImgOps Exif Google

ID: d5b214031c No.18171[Reply]

Noen som har snappen til Sarah? Eventuelt noen deilige bilder.

ID: c6e31de119 No.18177

sarahaanes99 på snappFile: 1513097755854.jpg (69.48 KB, 396x729, Barbara P 2213.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 75e4f0dd7c No.18175[Reply]

Add meg på hoveddiscord, Har en god del! :)

ID: 75e4f0dd7c No.18176

eksde#4949File: 1510252932267.png (1.17 MB, 1440x2880, Screenshot_2017-08-04-01-4….png) ImgOps Google

ID: 54d842bdc3 No.17562[Reply]

Har någre bilde, men trøng meir!
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 7baa9df9ae No.17607

hvem er dette?

ID: 54d842bdc3 No.17702

>>17607
If i only knew

ID: ca40b549b3 No.18092

har du flere fra gdalen?

ID: 54d842bdc3 No.18142

>>18092
Hadde 500GB med stuff fra skjåk, lom, vågå, otta, sel, nord-fron.
Men den disken gikk i bakken for 5 år sia, og har ikke fått ekstraktert NOE fra den.

ID: ca40b549b3 No.18168

det var triste greier. mange hissige damer i nord dalen ja.File: 1513017392065.gif (6.21 KB, 240x301, standard_k-ostfol.gif) ImgOps Google

ID: e8233ef105 No.18166[Reply]

noen som har fra østfold område de vil dele?

meshugg#2919


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]