[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - Norway


hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1513103184853.jpg (21.65 KB, 480x360, Ass on fire.jpg) ImgOps Exif Google

 No.18180[Reply]

Add meg på hoveddiscorden! Har masse fine bilder.

DetFinnesIngen#HoveddiscordJævlaKjøtthuer


File: 1513097755854.jpg (69.48 KB, 396x729, Barbara P 2213.JPG) ImgOps Exif Google

 No.18175[Reply]

Add meg på hoveddiscord, Har en god del! :)

 No.18176

eksde#4949File: 1510252932267.png (1.17 MB, 1440x2880, Screenshot_2017-08-04-01-4….png) ImgOps Google

 No.17562[Reply]

Har någre bilde, men trøng meir!
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.17607

hvem er dette?

 No.17702

>>17607
If i only knew

 No.18092

har du flere fra gdalen?

 No.18142

>>18092
Hadde 500GB med stuff fra skjåk, lom, vågå, otta, sel, nord-fron.
Men den disken gikk i bakken for 5 år sia, og har ikke fått ekstraktert NOE fra den.

 No.18168

det var triste greier. mange hissige damer i nord dalen ja.File: 1513017392065.gif (6.21 KB, 240x301, standard_k-ostfol.gif) ImgOps Google

 No.18166[Reply]

noen som har fra østfold område de vil dele?

meshugg#2919


 No.17149[Reply]

@ testuser1#8805 initsialer på dei du ahr i Ulstein og Hareid da? eg har KHE, BNV, og SF og vil gjenre bytte litt, eller vi deler her elelr discord

 No.18163

Gjerne litt bilder fra hareid. Mail meg james222 krøllalfa live noFile: 1512560602778.png (1.79 KB, 225x225, images.png) ImgOps Google

 No.18082[Reply]

Er det noen som har medlemslistene som ble lekket i høst?

 No.18090

Ikke akkurat relevant for dette forumet? Hvorfor gå etter folk som bare vil landet godt?

 No.18094

Det kommer en større leak etter nyttår med den lista og diverse annet har jeg hørt.

 No.18098

>>18090

> bare vil landet godt


Her trenger vi en utdyping. Men, jeg ser på signaturen din at du neppe klarer å utdype noe som helst.

"Vil bare det beste for landet" - men er tilhenger av nazisme..oh, the irony.

 No.18107

>>18098
Slapp av, Norgistan er snart en realitet og du kan suge så mye negerpikk du bare orker.

 No.18154

File: 1512937068296.jpg (318.17 KB, 1331x1021, sophies.jpg) ImgOps Exif Google

>>18098
Din syke syke mann.
Hva har skjedd i oppveksten din som gjør at du vil Norge så jævlig vondt?

På tide å tenke for deg selv og ikke være en slave for mamsen. No.17865[Reply]

Min kammerat sier det er wins på hun her. Har noen det eller?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.17892

www.instagram.com/marenstensrud/

 No.17901

Har selv fått av henne, det var for 2 år siden.

 No.17997

Hun var nerd da,men deilig. Og deilige pupper.

 No.18030

den følelsen når du matcher med hu på tinder

 No.18111

Noen som har wins? Hu er sykt deilig!File: 1512579637207.jpg (39.34 KB, 620x455, 14708354_10157995677358125….jpg) ImgOps Exif Google

 No.18089[Reply]

Ka e d dærre discord? E d ikkje å slæng ut ting hær?

 No.18110

bumpFile: 1512514535762.jpg (61.9 KB, 550x412, fjellstua.jpg) ImgOps Exif Google

 No.18071[Reply]

disc/vola

 No.18078

Legg ut daFile: 1505928216915.jpg (88.47 KB, 740x1129, 4354365.jpg) ImgOps Exif Google

 No.16847[Reply]

Noen som har noe av Malin B. fra Bergen?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.17213

Ikke noen som har noe?

 No.17257

bump

 No.17266

hun er informert om at bilder av henne kan spres her nå. så ville tenkt to ganger før jeg poster noe av henne.

 No.17268

Typisk whiteknight kommentar, regner med at du stalket henne på facebook også..

 No.18028

bumpDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]