[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1498987317483-0.jpg (64.25 KB, 980x550, 1016617960.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1498987317483-1.jpg (99.05 KB, 980x550, 1380795416.jpg) ImgOps Exif Google

ID: acaf5bb78d No.15969[Reply]

Noe som har noe mer på henne

ID: c350447bd0 No.16416

Bump

ID: c076e9a0bf No.16926

Jesus Abraham Mullah Hitler så jævla mye sminke hu har på fysj

ID: 5a76df7bf6 No.16943

>>16926
Tror han er homo^
Sku gjerne hatt henne på byggeplassen min, gitt henne en ekstra joystick ;)

ID: 4385e5511a No.17023

File: 1506645254508.jpg (26.8 KB, 618x467, emiliemarie.jpg) ImgOps Exif Google

kos dereFile: 1506635556269.jpg (109.07 KB, 1000x257, cropped-wallpaper-4.jpg) ImgOps Exif Google

ID: e5695f5a0b No.17015[Reply]

Noen som har discorden for naken bilder?


File: 1506366838950.png (1.79 MB, 1920x1080, 2015-01-26 21.02.55.png) ImgOps Google

ID: 1ccdd6aa65 No.16931[Reply]

Snapchat bilder

ID: 1ccdd6aa65 No.16932

File: 1506366961957.png (2.08 MB, 1080x1362, Screenshot_2014-11-05-16-4….png) ImgOps Google


ID: 1ccdd6aa65 No.16933

File: 1506367045039.png (1.76 MB, 1080x1920, Screenshot_2014-11-21-14-3….png) ImgOps Google


ID: 1ccdd6aa65 No.16934

File: 1506367156343.png (1.34 MB, 1920x1080, Screenshot_2014-06-18-18-0….png) ImgOps Google
File: 1491463351733-0.jpg (23.23 KB, 257x400, 56EDDF8.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491463351733-1.jpg (64.7 KB, 540x720, 13480589181.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491463351733-2.jpg (18.3 KB, 204x391, 133932536115.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491463351733-3.jpg (42.41 KB, 453x604, 133932536129.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491463351733-4.jpg (58.22 KB, 720x960, 134745002210.jpg) ImgOps Exif Google

ID: d314395f0e No.15012[Reply]

Jeg har været på udkig efter hende her. Hun har angiveligt gået under disse 2 navne? Vil hører om der er andre der kender noget til hende og har mere?
1 post and 4 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 01a7a2fed8 No.15022

den svenske profilen er fake af..
heter nora og kommer fra lillestrøm, bor i USA nå

ID: d314395f0e No.15047

>>15022

Havde også på fornemmelsen at den var fake

>>15046


Har du andre steder på kan uploade den video, gider at skal igennem spam reklamer!

ID: 3444974711 No.15538

Bump

ID: 3df4409542 No.15665

bump

ID: f9fb975f6b No.16929

bumpFile: 1506351656422.png (1.43 MB, 750x1334, IMG_0371.PNG) ImgOps Google

ID: 8610de36d7 No.16925[Reply]

Add trollettt #4635 på discord for masse bilder


File: 1481047218340.jpg (111.23 KB, 960x960, KristinaK.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 8ea4825f09 No.12734[Reply]

Noen som har noe av Kristina K?
9 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

ID: b7cdac399c No.15996

Hun har visst fått seg type nå, så blir nok stille en stund

ID: fe4a17c2b0 No.15997

Behøver jo ikke å være ferskvare heller.. :)

ID: 4156e73e97 No.16188

File: 1501190167676.png (768.16 KB, 720x1280, Screenshot_20170727-231838.png) ImgOps Google


ID: 297566c925 No.16265

>>16188

Nydelig! takker og bukker for update :D

ID: 1f2fd2cf86 No.16923

bumpFile: 1504486308662.jpeg (660.25 KB, 2448x3264, D2B11FC8-5641-4618-B4C4-4….jpeg) ImgOps Google

ID: 3c16b7346a No.16451[Reply]

Legg ut invitasjon til hoved discorder for Norge.
Og for lokale fylker/kommuner.
Høvelig med en oversikt for folk som er intr i å joine
18 posts omitted. Click reply to view.

ID: 32c4f2fb25 No.16864

zxcv#2364

ID: 779d40390b No.16884

Add plz :)

Doobie2000#5739

ID: c5848c6fcb No.16896

einar88#8119

ID: 8e38570b34 No.16899

niklaskro#2649

ID: da3979cb45 No.16901

Keep away from discords. Only purpose with this are to drain you for pictures and others. People behind the discords will after a short time shut down the servers and open new ones. Its better to share on this site and let the real bad guys play behind their fences. They does probably already have pics of your daughter, girlfriend, wife already..File: 1506210470141.jpg (406.91 KB, 2048x1370, 1486078406786.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 2e6992dec2 No.16900[Reply]

Keep away from discords. Only purpose with this are to drain you for pictures and others. People behind the discords will after a short time shut down the servers and open new ones. Its better to share on this site and let the real bad guys play behind their fences. They does probably already have pics of your daughter, girlfriend, wife already..


File: 1505778496984.png (4.03 KB, 800x272, Discord-LogoWordmark-Color.png) ImgOps Google

ID: 98d6ea8ba0 No.16818[Reply]

Vi tradet tidligere, prøver å komme i kontakt med dere. Min disc er : zeaea#9219


File: 1505755468441.jpg (121.42 KB, 640x640, 11330659_1584356871834702_….jpg) ImgOps Exif Google

ID: b2faed9386 No.16810[Reply]

Noen som har noe av andrea B.G. fra oslo?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]