[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1495616833547.png (5.17 MB, 1242x2208, IMG_2048.PNG) ImgOps Google

ID: f57b78d964 No.15744[Reply]

Har noen wins på charlen larsen?

ID: 83141817a3 No.15746

Ja

ID: c4d07f5696 No.15804

Ja, gief..

ID: 266aefbd46 No.16750

jaaa har det.. har vi en discord ?

ID: 8648b06597 No.16803

discord.gg/zd3GzRjFile: 1505520079743.jpg (6.5 KB, 819x460, sort skjerm.jpg) ImgOps Exif Google

ID: cda526e98f No.16753[Reply]

add #3521


File: 1505396752631.jpg (1012.6 KB, 1000x1500, img_5241-1621443-11-149796….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 6cf83392b6 No.16684[Reply]

Noen som har noe av henne?

ID: 1f47ea2ec3 No.16729

File: 1505500120204-0.png (3.12 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google

File: 1505500120204-1.png (4.63 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google

File: 1505500120204-2.png (4.93 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google


ID: 6cf83392b6 No.16734

Det er ikke samme dame kompisID: cf31b46495 No.16642[Reply]

Hei!

fant denne jenta på snap igår i en sånn nude gruppe.. Hun er norsk fra sørlandet.. Hun selger bilder, videoer, truser og live cams.. hu er grise deilig: Martinea19 på snapp <3 kos dere a!

ID: d01a489172 No.16675

Minner voldelig om lilherblover, som va camwhore men har nylig "pensjonert" seg..

ID: d3640938a3 No.16695

Detta er nok lilherblover ja ;)

ID: 27d834b4d4 No.16733

lilherblover er vel ikke norsk og fra Sørlandet??File: 1431899293824.jpg (218.51 KB, 720x1280, IMG_3312.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 181c2b1400 No.2324[Reply][Last 50 Posts]

Noen med noe fra Bergen? Jeg har mye. Laster opp hvis folk deler det de har fra Bergen
256 posts and 104 image replies omitted. Click reply to view.

ID: d122fb45e6 No.17284

Vi trenger en Bergen discord

ID: 451367a972 No.17455

Bump

ID: 451367a972 No.17456

Noen som har av ei som heter Eva Brubakken?

ID: 998fb2a071 No.17552

bump

ID: c5837de0bf No.17971

/r/e1y0kdxrFile: 1494952454058.jpg (1.55 MB, 1440x2560, IMG_20160604_211132.jpg) ImgOps Exif Google

ID: ab23eb1a8c No.15694[Reply]

Kan noen invite meg til en oslo discord? Har mye bilder. Kommer IKKE til å legge ut de gode bildene her eller på PM. Kun på discord.

hehaho231 #6994
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 6f40f6ceb2 No.15722

bump
goodspeed
#7893

ID: 90d2ab6e9e No.15832

Hvorfor bruke forumet om du ikke skal legge ut noe da, jævla idiot.

ID: 9cd03a3939 No.16629

add cr90.v2 #9446, eller kontakt på pm i discord.

eks. cr90, men ble disabled.

ID: 452c23389f No.16632

>>15694

Vil bare opplyst at OP er fake og har bare gamle bilder som alle har sett før

ID: ffde444bb0 No.16654

Hvordan er jeg fake når jeg legger ut bilder som har personlig blitt sendt til meg? Jeg har lagt ut bildene før. Men disse bildene er 100% legit.File: 1505153327579.jpg (80.71 KB, 960x681, 282932_10152054086715413_1….jpg) ImgOps Exif Google

ID: b2a54d9ac9 No.16603[Reply]

Noen som har noe av disse søstrene fra Skien /Oslo?


File: 1502486080182.png (1002.11 KB, 3000x3878, 1502375201397.png) ImgOps Google

ID: 294c0958c2 No.16294[Reply]

Jeg liker Konata fordi hun er en otaku som meg, bortsett fra at hun har venner. Åh Gud, jeg skulle onske jeg hadde venner også ;_;

Konata liker også videospill og hun er kawaii. Og det er lesbiske i showet, og det er bra fordi jeg liker lesbiske og jeg vil aldri ha en kjæreste. Hvorfor er jeg en slik taper?!

Konata er som min drommegjente hun har et :3 ansikt jeg elsker det. Hun er også snill, hvorfor er ikke ekte jenter snille!? Jeg har blitt dumpet mange ganger, men jeg elsker konata og hun ville ikke dumpet meg fordi hun er så snill og kul.

Vi ville spilt videospill hele dagen og sett Naruto og andre kule animer på TV, og jeg ville hatt sex med henne fordi sex er så bra. Jeg skulle onske jeg kunne ha sex med en jente.

ID: 68d1f73591 No.16580

Pell deg vekk, weeb.

ID: b39de5020e No.16581

>>16294
>hun ville ikke dumpet meg
Jo det ville hun.

Lowqualitybait.jpegFile: 1503983431881.png (1.93 MB, 1920x1080, Request.png) ImgOps Google

ID: 95aca2aa01 No.16423[Reply]

Noen her som vil sende discord invites? Teens, keksauce, camgirls elr no? ^^

ID: fb90bcfb5f No.16557

keksauce?File: 1491387260605.png (1.02 MB, 640x1136, IMG_3400.PNG) ImgOps Google

ID: ac3193be4a No.15005[Reply]

Noen som har noe på Camilla H?

ID: ac26d82661 No.15132

bump

ID: 5fcf12daf3 No.15767

Bump!!

ID: 5fcf12daf3 No.15768

Bump

ID: b1788c51c1 No.16502

bumpDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]