[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

ID: 21c88a1c89 No.17329[Reply]

Finnes det noe fra Finnmark?
4 posts omitted. Click reply to view.

ID: 067166cf66 No.17547

Kjørr på

ID: 067166cf66 No.17548

Kjørr på

ID: b3639bfe8b No.17555

discord.gg/FeGyXVF

fersk finnmark disc, så del i vei

ID: fb83bd3071 No.17780

kan noen sende ny link til Finnmarks Discord?

ID: f5a6d13617 No.18192

BumpFile: 1508970303382.jpg (94.48 KB, 960x720, 2012-11-19 17.47.20.jpg) ImgOps Exif Google

ID: c8379159d5 No.17370[Reply]

Ny discord for Oslo og Omegn

discord.gg/tZWQAM
37 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 96aed6489d No.18173

Inv benchwarm3r#0127

ID: aac0c18fd7 No.18181

Inviter meg, hankaren#8251
Har fra Asker og Jessheim

ID: 8eb1af354f No.18182

Mordi#4946

ID: 8f6490702d No.18188

Kan gjerne adde ”Santorini” også.

ID: 8adfcff2e9 No.18189

Hvis denne faktisk er aktiv så tar jeg gjerne en invite. Har hovedsaklig Oslo fra før av også, så mye å dele. Xird#2829File: 1512768618852.jpg (169.92 KB, 719x872, 13934841_10207035864272010….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 5e9f7aef9a No.18130[Reply]

Noen som har bilder av henne? :) (Harstad)

ID: 71fae16ecd No.18184

Har du noe info? Har noe :))File: 1513103184853.jpg (21.65 KB, 480x360, Ass on fire.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 82328fbef6 No.18180[Reply]

Add meg på hoveddiscorden! Har masse fine bilder.

DetFinnesIngen#HoveddiscordJævlaKjøtthuer


File: 1513049738591-0.jpg (76.49 KB, 432x648, 9D10D15.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-1.jpg (133.57 KB, 540x960, IMG_20170802_234356.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-2.jpg (141.06 KB, 1080x1080, IMG_20170802_234051.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-3.jpg (41.53 KB, 720x960, 0E19E7B.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513049738591-4.jpg (62.02 KB, 720x960, 0DEAAFF.jpg) ImgOps Exif Google

ID: d5b214031c No.18171[Reply]

Noen som har snappen til Sarah? Eventuelt noen deilige bilder.

ID: c6e31de119 No.18177

sarahaanes99 på snappFile: 1513097755854.jpg (69.48 KB, 396x729, Barbara P 2213.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 75e4f0dd7c No.18175[Reply]

Add meg på hoveddiscord, Har en god del! :)

ID: 75e4f0dd7c No.18176

eksde#4949File: 1510252932267.png (1.17 MB, 1440x2880, Screenshot_2017-08-04-01-4….png) ImgOps Google

ID: 54d842bdc3 No.17562[Reply]

Har någre bilde, men trøng meir!
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 7baa9df9ae No.17607

hvem er dette?

ID: 54d842bdc3 No.17702

>>17607
If i only knew

ID: ca40b549b3 No.18092

har du flere fra gdalen?

ID: 54d842bdc3 No.18142

>>18092
Hadde 500GB med stuff fra skjåk, lom, vågå, otta, sel, nord-fron.
Men den disken gikk i bakken for 5 år sia, og har ikke fått ekstraktert NOE fra den.

ID: ca40b549b3 No.18168

det var triste greier. mange hissige damer i nord dalen ja.File: 1513017392065.gif (6.21 KB, 240x301, standard_k-ostfol.gif) ImgOps Google

ID: e8233ef105 No.18166[Reply]

noen som har fra østfold område de vil dele?

meshugg#2919


ID: b0233868ed No.17149[Reply]

@ testuser1#8805 initsialer på dei du ahr i Ulstein og Hareid da? eg har KHE, BNV, og SF og vil gjenre bytte litt, eller vi deler her elelr discord

ID: 3587716c83 No.18163

Gjerne litt bilder fra hareid. Mail meg james222 krøllalfa live noFile: 1472349585993.jpeg (367.01 KB, 1242x1340, image.jpeg) ImgOps Google

ID: b3cda0f4c4 No.10666[Reply]

Gamle tråden er død, lenge leve den nye!

Bilde: Maria Ø fra Utskarpen
25 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 6ce156be36 No.16782

Bump

ID: 79c91b3cb0 No.18133

Bamp

ID: f74ced3974 No.18138

lægg ut bilda av ho Marita Fagerli!! Deilig hore ho :)

ID: b6403aa14b No.18148

bumber thread med skype vid med Rana

file confirmation.com/LpYQnp3M

ID: f434d26a19 No.18155

rofl del via vola eller link fra en sie hvor download er mulig. ingen som åpner den linken der. det er jo 100% spam >>18148Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]