[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

ID: b0233868ed No.17149[Reply]

@ testuser1#8805 initsialer på dei du ahr i Ulstein og Hareid da? eg har KHE, BNV, og SF og vil gjenre bytte litt, eller vi deler her elelr discord


File: 1507063530216.png (572 B, 263x191, volanogeeeee.png) ImgOps Google

ID: ede42facb8 No.17120[Reply]

Folkens! :D her er Invite til Hoved Dicord Norge
få linken her: uploadfiles.io/wznes

ID: 28056d3e0b No.17136

Virus, ikke last ned.File: 1502190843976.png (1.36 MB, 1440x1779, 20170808_131615.png) ImgOps Google

ID: 2aadf65134 No.16260[Reply]

Noen som har noen snax på denne skjønnheten med navn tori h
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ID: bfdc48d91f No.16713

tror jeg har sett henne før på en pornoside

ID: b1360444f5 No.16722

Stemmer at hun har solgt seg som sugerbaby. Venninna også, men hun klarte jo å bli gravid

ID: bfdc48d91f No.16741

huuu er snuppe da eller

ID: 6ae527d821 No.17131

Gikk i klasse med henne på barneskolen. Noen som har wins?

ID: 83bec69967 No.17134

Noen bør da ha noe?🤔File: 1505294108924.png (964.24 KB, 1334x750, IMG_5218.PNG) ImgOps Google

ID: da63df5954 No.16651[Reply]

Legg til gauteguttagrav12345#9627

Har naken badefilmen film av anna rasmussen

ID: 4fb6b1205c No.16655

del her da, discord er dødt, de stenger brukere hele tida

ID: 6abd9a01ca No.16657

hun la den ut selv på bloggen hennes smh

ID: fc02610e1c No.16659

mega.nz/#!Xw40jDzZ!4ePi-hxdCw7_E2b_uGOCe0LIBPtIiwLhyJfar_xln_U

ID: a296e7bdf4 No.17133

er det noen her som har bildene hennes da?File: 1475316335847.png (10.81 KB, 192x236, 1418260765100.png) ImgOps Google

ID: 50b20d0024 No.11259[Reply][Last 50 Posts]

noe fra telemark her. seljord eller noe
171 posts and 23 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 26a390d026 No.16567

add norwayboyx97 viss du har noe i fra vest telemark ;)

ID: e9782ada14 No.16748

skulle likt en discord kun for telemark, mulig å få til det eller ?

ID: ba1e41bbda No.16799

De som vil ha invite til hoved/ Telemark Discord add: henrik#6168

ID: 26a390d026 No.16893

noen som har nudes i fra seljord, bø og kviteseid?

ID: 0641ed3b0c No.17110

add Panzer#1234File: 1475682002565.jpg (12.75 KB, 320x320, 11377761_856129011101588_2….jpg) ImgOps Exif Google

ID: eda52c76f0 No.11437[Reply]

Any wins? This girl is incredible
21 posts and 37 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 8d26a74ad3 No.15883

Fuck you, you douchebag

ID: c0b462dbac No.15971

bump

ID: e80a239255 No.15986

ingen flere bilder av hu eller veninna katrine som har funnet seg en litt solbrent en :P

ID: 8feb7202cc No.16243

bumppp

ID: 8feb7202cc No.17064

bumpID: dfd644c3bd No.16830[Reply]

Noen som har noe med Mari H?

ID: dfd644c3bd No.16832

Fra Bergen. Jobber på Haukeland. 80/81 modell.

Hvem har noe bra?

ID: dfd644c3bd No.16876

Bump

Tror hun har noe liggende

ID: dfd644c3bd No.17036

bumpz - ingen hit på Mari H?ID: 32e0fdb2bb No.241[Reply][Last 50 Posts]

Noen som har bilder/videoer av jenter fra Sogn og Fjordane?
209 posts and 61 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 93c51b65ca No.16366

File: 1503366910518.jpg (132.88 KB, 960x960, 1.jpg) ImgOps Exif Google

Har av mh fra jølster

ID: 41beb574ac No.16582

Skrufslim #2041 sfj har selv

ID: a11c4e7dee No.16928

bump for vola

ID: 80f660e02b No.17024

Bump for vola

ID: a11c4e7dee No.17035

få gang i vola med mariFile: 1506265669559.jpg (416.18 KB, 1346x835, 705.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 3393759acf No.16909[Reply]

'KHE fra Hareid.har og Hareid, Ulstein herøy,ørsta osv.

ID: 9c03680e18 No.16911

Hadde du fleire ? Slenger meg i gruppen, når det er fleire…

ID: d593286e0f No.17030

hvem har du av fra ørsta ?File: 1498987317483-0.jpg (64.25 KB, 980x550, 1016617960.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1498987317483-1.jpg (99.05 KB, 980x550, 1380795416.jpg) ImgOps Exif Google

ID: acaf5bb78d No.15969[Reply]

Noe som har noe mer på henne

ID: c350447bd0 No.16416

Bump

ID: c076e9a0bf No.16926

Jesus Abraham Mullah Hitler så jævla mye sminke hu har på fysj

ID: 5a76df7bf6 No.16943

>>16926
Tror han er homo^
Sku gjerne hatt henne på byggeplassen min, gitt henne en ekstra joystick ;)

ID: 4385e5511a No.17023

File: 1506645254508.jpg (26.8 KB, 618x467, emiliemarie.jpg) ImgOps Exif Google

kos dereDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]