[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1504486308662.jpeg (660.25 KB, 2448x3264, D2B11FC8-5641-4618-B4C4-4….jpeg) ImgOps Google

ID: 3c16b7346a No.16451[Reply]

Legg ut invitasjon til hoved discorder for Norge.
Og for lokale fylker/kommuner.
Høvelig med en oversikt for folk som er intr i å joine
18 posts omitted. Click reply to view.

ID: 32c4f2fb25 No.16864

zxcv#2364

ID: 779d40390b No.16884

Add plz :)

Doobie2000#5739

ID: c5848c6fcb No.16896

einar88#8119

ID: 8e38570b34 No.16899

niklaskro#2649

ID: da3979cb45 No.16901

Keep away from discords. Only purpose with this are to drain you for pictures and others. People behind the discords will after a short time shut down the servers and open new ones. Its better to share on this site and let the real bad guys play behind their fences. They does probably already have pics of your daughter, girlfriend, wife already..File: 1506210470141.jpg (406.91 KB, 2048x1370, 1486078406786.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 2e6992dec2 No.16900[Reply]

Keep away from discords. Only purpose with this are to drain you for pictures and others. People behind the discords will after a short time shut down the servers and open new ones. Its better to share on this site and let the real bad guys play behind their fences. They does probably already have pics of your daughter, girlfriend, wife already..


File: 1464283081289.jpg (45.75 KB, 311x375, image.jpg) ImgOps Exif Google

ID: ad4ec46ef7 No.8809[Reply]

Noen som har noe fra sør-trønderlag? Orkanger, Hitra, Frøya?
57 posts and 22 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 2bb754fcb2 No.16221

Noen aktive trindheim servere på Discord? Har mye å dele

ID: 855dfde022 No.16266

>>14989

Nice! Kunne også tenkt meg noe av Renate.

ID: 7a9804988d No.16562

Vart kastet ut av å er oppe med ny bruker, trenger invite til div trøndelags rom. har bildene av Renate Stormyr alle prater om. Add: xerox#8791

ID: 4dc7d5d062 No.16787

Bump

ID: f96cc577cc No.16895

hadde vært flott om noen kunne adda meg. einar88#8119

xerox, din fungerte ikke..File: 1505778496984.png (4.03 KB, 800x272, Discord-LogoWordmark-Color.png) ImgOps Google

ID: 98d6ea8ba0 No.16818[Reply]

Vi tradet tidligere, prøver å komme i kontakt med dere. Min disc er : zeaea#9219


File: 1505755468441.jpg (121.42 KB, 640x640, 11330659_1584356871834702_….jpg) ImgOps Exif Google

ID: b2faed9386 No.16810[Reply]

Noen som har noe av andrea B.G. fra oslo?


File: 1495616833547.png (5.17 MB, 1242x2208, IMG_2048.PNG) ImgOps Google

ID: f57b78d964 No.15744[Reply]

Har noen wins på charlen larsen?

ID: 83141817a3 No.15746

Ja

ID: c4d07f5696 No.15804

Ja, gief..

ID: 266aefbd46 No.16750

jaaa har det.. har vi en discord ?

ID: 8648b06597 No.16803

discord.gg/zd3GzRjFile: 1472349585993.jpeg (367.01 KB, 1242x1340, image.jpeg) ImgOps Google

ID: b3cda0f4c4 No.10666[Reply]

Gamle tråden er død, lenge leve den nye!

Bilde: Maria Ø fra Utskarpen
21 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 413824db4d No.15185

File: 1492812195540.jpg (162.74 KB, 360x600, iselinnilsen.jpg) ImgOps Exif Google

Bump fer fan

ID: 7d3d437d0f No.15438

>>15185
BUMP MER

ID: a82e31764a No.15651

bump

ID: dfe59eb101 No.16187

Mer Maria Ø?

ID: 6ce156be36 No.16782

BumpFile: 1504974860576.jpg (84.5 KB, 960x960, 12191826_10207407591645326….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 0a72312a79 No.16564[Reply]

kanskje noen vil dele Ellen Svensen ?

ID: 6e192093ed No.16565

er du helt idiot? så du posten 2 nedenfor?

ID: 8218634799 No.16757

BumpFile: 1505520079743.jpg (6.5 KB, 819x460, sort skjerm.jpg) ImgOps Exif Google

ID: cda526e98f No.16753[Reply]

add #3521


File: 1495045596115.jpg (94.93 KB, 384x640, IMAG0323.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 1c866b9d50 No.15711[Reply]

discord.gg/aSunVt9

Del for faen! :D
6 posts omitted. Click reply to view.

ID: 5920c9a77e No.16676

fikk samme bilde på snap i sta. er detta berit?

ID: 45fe16e483 No.16685

virker som at den discorden har blitt lagt ned eller inviten har gått ut.. noen ny?

ID: b5b8c72d0b No.16699

Noen som har en ny discord ?!?!

ID: b5b8c72d0b No.16700

Noen som har en ny discord ?!?!

ID: b5b8c72d0b No.16743

ehm, ingen som har ny discord ?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]