[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1505396752631.jpg (1012.6 KB, 1000x1500, img_5241-1621443-11-149796….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 6cf83392b6 No.16684[Reply]

Noen som har noe av henne?

ID: 1f47ea2ec3 No.16729

File: 1505500120204-0.png (3.12 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google

File: 1505500120204-1.png (4.63 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google

File: 1505500120204-2.png (4.93 MB, 2048x1536, image.png) ImgOps Google


ID: 6cf83392b6 No.16734

Det er ikke samme dame kompisID: cf31b46495 No.16642[Reply]

Hei!

fant denne jenta på snap igår i en sånn nude gruppe.. Hun er norsk fra sørlandet.. Hun selger bilder, videoer, truser og live cams.. hu er grise deilig: Martinea19 på snapp <3 kos dere a!

ID: d01a489172 No.16675

Minner voldelig om lilherblover, som va camwhore men har nylig "pensjonert" seg..

ID: d3640938a3 No.16695

Detta er nok lilherblover ja ;)

ID: 27d834b4d4 No.16733

lilherblover er vel ikke norsk og fra Sørlandet??File: 1431899293824.jpg (218.51 KB, 720x1280, IMG_3312.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 181c2b1400 No.2324[Reply][Last 50 Posts]

Noen med noe fra Bergen? Jeg har mye. Laster opp hvis folk deler det de har fra Bergen
250 posts and 103 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 6278c4ed70 No.16771

Legg til nitro#4140 :)

ID: dde93aef34 No.16829

Noen som har noe med Mari H? Hu er vist 80/81 modell

ID: dde93aef34 No.16870

Bump for Bergen. Noen som har av Silje J? Østlending som er megler i Bergen nå

ID: 5edee4bf39 No.16988

File: 1506568417615.png (302.63 KB, 327x574, Screen Shot 2017-09-27 at ….png) ImgOps Google

Benedikte O?

ID: d122fb45e6 No.17055

Noen som kan ta initiativ til å starte en Vola for Bergen?File: 1494952454058.jpg (1.55 MB, 1440x2560, IMG_20160604_211132.jpg) ImgOps Exif Google

ID: ab23eb1a8c No.15694[Reply]

Kan noen invite meg til en oslo discord? Har mye bilder. Kommer IKKE til å legge ut de gode bildene her eller på PM. Kun på discord.

hehaho231 #6994
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 6f40f6ceb2 No.15722

bump
goodspeed
#7893

ID: 90d2ab6e9e No.15832

Hvorfor bruke forumet om du ikke skal legge ut noe da, jævla idiot.

ID: 9cd03a3939 No.16629

add cr90.v2 #9446, eller kontakt på pm i discord.

eks. cr90, men ble disabled.

ID: 452c23389f No.16632

>>15694

Vil bare opplyst at OP er fake og har bare gamle bilder som alle har sett før

ID: ffde444bb0 No.16654

Hvordan er jeg fake når jeg legger ut bilder som har personlig blitt sendt til meg? Jeg har lagt ut bildene før. Men disse bildene er 100% legit.File: 1505177381987.jpg (506.08 KB, 1800x2048, IMG_0193.JPG) ImgOps Exif Google

ID: a2527e3ffc No.16617[Reply]

Kan noen legge meg til på Telemark gruppen discord har masse å dele haipaithai#5437

ID: eed3fb45ba No.16618

Add norwayboyx97, har en del i fra kviteseid å seljord 😊File: 1505153327579.jpg (80.71 KB, 960x681, 282932_10152054086715413_1….jpg) ImgOps Exif Google

ID: b2a54d9ac9 No.16603[Reply]

Noen som har noe av disse søstrene fra Skien /Oslo?


File: 1504971844699.jpg (74.02 KB, 893x596, image001-19.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 6e4702e43d No.16563[Reply]

Trøndelag disk ? Har renate stormyr bildene å masse fra trondheim. Noe nytt på Tonje Krigsvoll også

ID: d63f922bdf No.16600

Har du Discord? Add Lord89 (#7003) for tradeFile: 1502486080182.png (1002.11 KB, 3000x3878, 1502375201397.png) ImgOps Google

ID: 294c0958c2 No.16294[Reply]

Jeg liker Konata fordi hun er en otaku som meg, bortsett fra at hun har venner. Åh Gud, jeg skulle onske jeg hadde venner også ;_;

Konata liker også videospill og hun er kawaii. Og det er lesbiske i showet, og det er bra fordi jeg liker lesbiske og jeg vil aldri ha en kjæreste. Hvorfor er jeg en slik taper?!

Konata er som min drommegjente hun har et :3 ansikt jeg elsker det. Hun er også snill, hvorfor er ikke ekte jenter snille!? Jeg har blitt dumpet mange ganger, men jeg elsker konata og hun ville ikke dumpet meg fordi hun er så snill og kul.

Vi ville spilt videospill hele dagen og sett Naruto og andre kule animer på TV, og jeg ville hatt sex med henne fordi sex er så bra. Jeg skulle onske jeg kunne ha sex med en jente.

ID: 68d1f73591 No.16580

Pell deg vekk, weeb.

ID: b39de5020e No.16581

>>16294
>hun ville ikke dumpet meg
Jo det ville hun.

Lowqualitybait.jpegFile: 1504541108787-0.png (1.75 MB, 750x1334, image_2.png) ImgOps Google

File: 1504541108787-1.png (981.99 KB, 720x601, 1504434831-picsay.png) ImgOps Google

File: 1504541108787-2.png (1.52 MB, 750x1334, imagesandra.png) ImgOps Google

ID: dc32e146bd No.16459[Reply]

Yeh

ID: 26f6bc1bd9 No.16482

Bump

ID: 93d5ed9662 No.16488

File: 1504640186098-0.jpg (68.97 KB, 640x640, proof1-3110-2013.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504640186098-1.jpg (79.99 KB, 640x640, proof2.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1504640186098-2.png (1.23 MB, 1495x630, proof2-2.PNG) ImgOps Google

File: 1504640186098-3.jpg (124.9 KB, 937x1172, proof3.jpg) ImgOps Exif Google

proof added. MOAR!

ID: 632db0d042 No.16514

>>16459
Endelig. Moar!

ID: 225c5ebc16 No.16573

Deilige tits på Sandra 😀 Håper på mer! Sjelden kombo med skinny og store naturlige pupper!File: 1503130691148.jpg (22.24 KB, 640x480, Musa mi!.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 664474eba2 No.16334[Reply]

hvem har du fra Hareid da? første bokstav eller noe slikt :-) eg
har og noe derfra
7 posts omitted. Click reply to view.

ID: 3491fb96a3 No.16413

Kom gjerne med flere fra Hareid :-)

ID: 664474eba2 No.16418

kontakt? hus-musa krøllalfa
Hotmail
com

ID: 3491fb96a3 No.16480

Legg ut nokon bilder her då :-)

ID: bfc64eb5ef No.16569

Har du en dødelig form for Asperger eller noe sånt?

ID: bfc64eb5ef No.16570

File: 1505004787397.jpg (29.36 KB, 640x440, human-female-nipple-d8ma56.jpg) ImgOps Exif Google

ditte bildet er fra ho SF på Hareid
din tur å legge ut:))))Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]