[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1513037197394-0.jpg (417.05 KB, 1821x1394, gfsc_Cute_GF_Sucking_Cock_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513037197394-1.jpg (870.78 KB, 2000x2390, gfsc_Cute_GF_Sucking_Cock_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513037197394-2.jpg (952.03 KB, 2000x2756, gfsc_Cute_GF_Sucking_Cock_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1513037197394-3.jpg (89.4 KB, 1030x643, norwayanon.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 1cc46524f1 No.18169[Reply]

sapbifihul1983


File: 1510252932267.png (1.17 MB, 1440x2880, Screenshot_2017-08-04-01-4….png) ImgOps Google

ID: 54d842bdc3 No.17562[Reply]

Har någre bilde, men trøng meir!
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 7baa9df9ae No.17607

hvem er dette?

ID: 54d842bdc3 No.17702

>>17607
If i only knew

ID: ca40b549b3 No.18092

har du flere fra gdalen?

ID: 54d842bdc3 No.18142

>>18092
Hadde 500GB med stuff fra skjåk, lom, vågå, otta, sel, nord-fron.
Men den disken gikk i bakken for 5 år sia, og har ikke fått ekstraktert NOE fra den.

ID: ca40b549b3 No.18168

det var triste greier. mange hissige damer i nord dalen ja.File: 1504971844699.jpg (74.02 KB, 893x596, image001-19.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 6e4702e43d No.16563[Reply]

Trøndelag disk ? Har renate stormyr bildene å masse fra trondheim. Noe nytt på Tonje Krigsvoll også
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ID: 66d83fe5fb No.17291

Han har ikke en dritt 😅

ID: 462125691e No.17301

Hvem har ikke d?

ID: fb7973d3e1 No.18139

deler du bildene av renate?
har bilder av jenter fra trøndelag jeg kan dele også

ID: c1ff3aea45 No.18162

Add lol123 #9514 har masse fra Namsos-trondheim-vikna/nærøy osv.

ID: 0ab96858d3 No.18167

Noe vola på Trøndelag?File: 1513017392065.gif (6.21 KB, 240x301, standard_k-ostfol.gif) ImgOps Google

ID: e8233ef105 No.18166[Reply]

noen som har fra østfold område de vil dele?

meshugg#2919


File: 1510954223879.png (122.69 KB, 2000x2381, Rogaland_våpen.svg.png) ImgOps Google

ID: 76a69dd82c No.17772[Reply]

Ny discord for Rogaland (Stavanger, Sandnes, Randaberg osv.)

Link: SPAM LINK :( /muuT8g

ID: 76a69dd82c No.17773

Google URL Shortener fungerte ikke. Her er direkte link:

discord.gg/59DeKUG

ID: e149b888f1 No.17777

Har dere ny link? Har fra Haugesund område.

ID: 9b3c7ce612 No.18165

discord.gg/7Tz8Rs

Haugesund område discordID: b0233868ed No.17149[Reply]

@ testuser1#8805 initsialer på dei du ahr i Ulstein og Hareid da? eg har KHE, BNV, og SF og vil gjenre bytte litt, eller vi deler her elelr discord

ID: 3587716c83 No.18163

Gjerne litt bilder fra hareid. Mail meg james222 krøllalfa live noFile: 1472349585993.jpeg (367.01 KB, 1242x1340, image.jpeg) ImgOps Google

ID: b3cda0f4c4 No.10666[Reply]

Gamle tråden er død, lenge leve den nye!

Bilde: Maria Ø fra Utskarpen
25 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 6ce156be36 No.16782

Bump

ID: 79c91b3cb0 No.18133

Bamp

ID: f74ced3974 No.18138

lægg ut bilda av ho Marita Fagerli!! Deilig hore ho :)

ID: b6403aa14b No.18148

bumber thread med skype vid med Rana

file confirmation.com/LpYQnp3M

ID: f434d26a19 No.18155

rofl del via vola eller link fra en sie hvor download er mulig. ingen som åpner den linken der. det er jo 100% spam >>18148File: 1512560602778.png (1.79 KB, 225x225, images.png) ImgOps Google

ID: 78f7638bd8 No.18082[Reply]

Er det noen som har medlemslistene som ble lekket i høst?

ID: 57860c8379 No.18090

Ikke akkurat relevant for dette forumet? Hvorfor gå etter folk som bare vil landet godt?

ID: 928d90713c No.18094

Det kommer en større leak etter nyttår med den lista og diverse annet har jeg hørt.

ID: ae995dd706 No.18098

>>18090

> bare vil landet godt


Her trenger vi en utdyping. Men, jeg ser på signaturen din at du neppe klarer å utdype noe som helst.

"Vil bare det beste for landet" - men er tilhenger av nazisme..oh, the irony.

ID: 3380a190f1 No.18107

>>18098
Slapp av, Norgistan er snart en realitet og du kan suge så mye negerpikk du bare orker.

ID: e890cf3e73 No.18154

File: 1512937068296.jpg (318.17 KB, 1331x1021, sophies.jpg) ImgOps Exif Google

>>18098
Din syke syke mann.
Hva har skjedd i oppveksten din som gjør at du vil Norge så jævlig vondt?

På tide å tenke for deg selv og ikke være en slave for mamsen.File: 1512935177170.jpg (151.17 KB, 752x682, h.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 3b32d97848 No.18152[Reply]

noen med noe av oda linnea fra knarvik, pm 20+# 0571


File: 1496945531405.png (1.38 MB, 750x1334, IMG_7174.PNG) ImgOps Google

ID: d921d4023d No.15821[Reply]

Who has anything with her?
20 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

ID: f74c207656 No.17922

tak for kaffe. er der nogle der har set film med hende? og hvad med hendes veninde Lotte? Tak til dem der har delt :)

ID: 9f46f1280b No.17938

Just upload it. Doubt it exist🙄

ID: 580226bcae No.17941

Bump!

ID: 2b9d510d6a No.18129

Mere Lene tak!

ID: 9f46f1280b No.18151

Mer av Lene ja! Spanderer øl på den som bidrar👌🏻Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]